Om Skrivning.se

Vad är Skrivning.se?

Skrivning.se är ett system för att på ett effektivt och säkert sätt genomföra prov och skrivningar från en dator.

Målgruppen för Skrivning.se är gymnasieskolor och högskolor som redan idag tillåter eller överväger att låta sina elever genomföra skrivningar med datorer. Att låta elever använda datorer vid skrivningarna innebär nya problem som inte finns vid traditionella skrivningar och många skolor kan idag inte hantera dessa problem eller känner inte till att de finns. Skrivning.se löser problemen och underlättar hanteringen kring skrivningsprocessen för alla inblandade parter.

Om ni vill veta mer om exakt hur Skrivning.se fungerar välkomnar vi Er att kontakta oss för ett personligt samtal.

Läs mer om...

För att inte riskera att öppna nya möjligheter till fusk eller samarbete behöver man kunna svara på följande frågor:

 • Hur hindrar man eleven från att komma åt Internet?
 • Hur kan man vara säker på att texter inte läggs på datorn i förväg?
 • Kan eleverna samarbeta via datorerna?
 • Kan inlämnade skrivningar finnas kvar på datorerna efter skrivningen?
 • Hur samlar man in skrivningar på ett säkert sätt utan att man "glömmer" någons skrivning?
 • Hur kan man på ett effektivt sätt märka om fusk eller plagiering förekommer?

Skrivning.se är systemet som ger Er svaren på ovanstående frågor. Skrivning.se hjälper också med:

 • Provövervakning - håll koll på eleverna i realtid medan provet genomförs.
 • Eleminering av åtkomst till Internet eller andra nätverk, såväl WIFI som parkoppling med t.ex. mobiltelefon.
 • Förhindrar inklistring av text som skrivits i förväg.
 • Stoppar kommunikation mellan elever via datorerna.
 • Stoppar stavnings- och grammatikkontroll som t.ex. finns i vanliga ordbehandlare.

Skolverket skriver på sin hemsida vilka regler som gäller när nationella prov genomförs med dator (gäller Svenska och Engelska):

Skolan måste kunna garantera att
 • eleven inte använder otillåtna hjälpmedel som kontroll av grammatik och stavning
 • elevens dator inte kan kommunicera med internet eller någon annan dator
 • inga elevuppgifter sparas i digital form på elevens dator.

Läs mer om skolverkets riktlinjer här:  skolverket.se

Mer information för dig som är...

Vill ni kunna genomföra Era skrivningar enkelt och säkert från en vanlig dator? Skrivning.se erbjuder marknadens enklaste, säkraste och mest moderna hantering av skrivningar via webben.

Via Skrivning.se kan elever logga in och genomföra skrivningar i en miljö som liknar en vanlig ordbehandlare utan att kunna surfa på andra websidor. Det enda som krävs är en dator med en webbläsare.

När skrivningen genomförts har läraren en översikt över de inlämnade uppgifterna och kan sedan själv välja hur rättningen skall gå till. Med enkla knapptryckningar kan skrivningarna antingen skrivas ut, exporteras till Word eller rättas direkt i systemet. Efter att rättningen är genomförd kan man ge ett omdöme innan eleven får tillbaks resultatet direkt i systemet.

Skrivning.se har stöd för anonym rättning, dvs. där du som lärare inte kan se vilken elevs skrivning du just nu bedömer, och även samrättning som innebär att lärare inom t.ex. en ämneskategori kan fördela rättningsansvaret sinsemellan för att få en jämnare bedömning.

Skrivning.se lagrar skrivningarna och bedömningarna för att man vid senare tillfällen ska kunna genomföra uppföljningar i form av statistikuttag och rapporter. (integritetspolicy)

Skrivning.se uppfyller skolverkets krav på säkerhet när det gäller reglerna för nationella prov som genomförs på dator.

Överväger ni på Din skola att genomföra nationella prov eller andra skrivningar via datorer?

Skrivning.se erbjuder ett mycket kostnadseffektivt sätt att minska lärarnas administrativa börda i samband med skrivningar och prov. Detta genom att skrivningar sker i en webbaserad miljö med automatisk inlämning och möjlighet till central hantering och samarbete kring exempelvis rättning och bedömning. Samtidigt uppfylls skolverkets strikta regelverk för nationella prov som genomförs via dator genom att systemet stänger alla möjligheter till fusk.

Skrivning.se är en online-tjänst som inte kräver någon speciell installation av programvara på klienterna så ni kommer snabbt igång med den kostnadsfria utvärderingsperioden. Om ni sedan bestämmer er för att fortsätta använda Skrivning.se tillkommer en låg kostnad per elev och läsår.

Lärare har olika rutiner och vill gärna kunna påverka sina arbetsmetoder själva. Genom att man kan välja om man vill rätta direkt i systemet, exportera till Word eller skriva ut och rätta på “klassiskt sätt” lär ingen bli besviken på Skrivning.se.

Tack vare den centrala administrationen i Skrivning.se kan man enkelt exportera informationen till rapporter och snabba statistikuttag direkt på webben. Rättningar och omdömen kan jämföras och granskas i efterhand vilket kan vara till hjälp vid nationella jämförelser.

Det finns ingen inlåsningseffekt i systemet. Vill ni efter att ha använt Skrivning.se ett tag avbryta så är det enkelt att exportera informationen, dvs. elevernas inlämnade uppgifter, på ett snabbt och enkelt sätt. Detta skapar en trygghet i att själv kunna välja när man vill gå vidare.

Skrivning.se är en nischad produkt och ska inte förväxlas med t.ex. olika typer av lärplattformar. Vissa av dessa erbjuder en begränsad funktionalitet för skrivningar online, dock utan de fördelar som finns i Skrivning.se med avseende på säkerhet, samrättning, administration och uppföljningsmöjligheter.

De pilotstudier vi utfört har visat att det är enkelt både för elever och lärare att komma igång med användningen och vi har fått ett mycket positivt gensvar från de lärare och elever som testat systemet. Det finns ett stort intresse för att fortsätta använda Skrivning.se.

Är du ansvarig för att införa Skrivning.se i kommunens/skolans IT-miljö och vill veta vad det innebär?

Skrivning.se är en webbaserad tjänst som körs online och accessas via klienternas webbläsare. All information som utbyts i systemet lagras på servrarna vilket innebär att det inte finns något behov av exempelvis backup eller andra åtgärder i Er IT-miljö.

Lärare loggar in i systemet med personliga användarnamn och lösenord medan eleverna kan logga in med engångskoder som gäller ett visst provtillfälle.

Systemet har dock några olika säkerhetslägen som används för att uppnå maximal säkerhet och förhindra möjligheterna till att elever fuskar vid skrivningar. Säkerhetslägena kan anpassas efter Er IT-policy för att nå den högsta möjliga säkerheten för just er miljö.

De säkerhetsåtgärder som Skrivning.se erbjuder är:

 1. Provövervakning
  Provvakten eller läraren har via ett webbgränssnitt möjlighet att i realtid övervaka alla elever som gör en skrivning.
 2. Datorn bootas via USB
  Skrivning.se har utvecklat ett skräddarsytt minimalt GNU/Linux-operativsystem som startas via en USB-sticka direkt på datorn. När datorn startas öppnas en webbläsare och man hamnar direkt på Skrivning.se där provet kan genomföras. I och med att elevens vanliga operativsystem aldrig är aktivt kan man förhindra åtkomst till externa resurser och lagringsmedia.
 3. Säkert Läge - Säker kommunikation via proxy
  Kommunikationen ut från maskinen routas via en proxy på Skrivning.se som gör att endast Skrivning.se blir tillgängligt. Skrivning.se har utvecklat ett skräddarsytt klientprogram för Windows och Mac som byter datorns proxy-inställningar att peka mot Skrivning.se. Detta program kan antingen laddas ner via webbsidan eller distribueras internt i Er IT-miljö för enkel åtkomst. Om man avser att använda Säkert Läge krävs att era elever är lokala administratörer på sina elevdatorer och har möjlighet att installera program och köra program med "höjd behörighet" (gäller Windows). Om er IT-miljö är mer restriktivt inställd ber vi er ta kontakt med oss så kan vi troligen hitta en anpassad lösning.
 4. Uppkoppling via säkert nätverk
  Om er skola kan tillhandahålla ett separat trådlöst nätverk enbart för Skrivning.se så är detta ett enkelt och bra alternativ till installation av Säkert Läge. Detta kräver en del konfiguration i Er IT-miljö men kan vara lämpligt om ni använder t.ex. Google Chromebook eller andra operativsystem som inte är Windows eller Mac.

Skrivning.se driftas i en säker driftsmiljö och har dagliga systembackuper och en redundant driftmiljö off-site för att kunna garantera hög tillgänglighet samt säker och långsiktig lagring av informationen i systemet.

Våra servrar står i Sverige och ingen information lämnas ut till tredje part.