Vanliga frågor

Vi låter våra elever genomföra nationella prov med sina personliga datorer idag. Är inte det säkert?

Nej. Även om man stänger av datorernas åtkomst till trådlöst Internet så finns det ingenting som hindrar eleverna från att parkoppla sin dator med t.ex. en gömd mobiltelefon. Eleverna kan också ha sparat material på sin hårddisk eller annat minnesmedium (t.ex. en USB-sticka). I princip vilken text som helst kan klistras in i dokumenten.

Vi överväger att låta eleverna skriva skrivningar på dator. Vad kan ni rekommendera?

Börja med att fundera på frågorna som rör säkerheten här. Om ni vill ha hjälp med hur dessa frågor ska hanteras får ni gärna kontakta oss på Skrivning.se för en genomgång av risker och möjligheter. Vill man följa skolverkets rekommendationer och regler för hur nationella prov ska genomföras räcker det inte med att stänga av Internet på elevernas datorer.

Ni skriver om säkerhet. Hur fungerar säkerheten i Skrivning.se?

Skrivning.se tillämpar flera olika typer av säkerhet som i flera fall går att kombinera för att få det extra säkert.

  1. Editorn i webbläsaren förhindrar inklistring av text från datorns s.k. klippbord. Detta förhindrar direkta plagieringsmöjligheter och kan vara tillräckligt för vissa situationer där säkerheten inte är av högsta prioritet.
  2. Proven kan övervakas via ett övervakningsgränssnitt för lärare och provvakter. Man ser i realtid vilka elever som är anslutna, vilka som har fokus på sin skrivning och vilka som använder helskärmsläget. På så sätt får man en varning när elever avviker från det förväntade beteendet under en skrivning.
  3. Ett skräddarsytt säkerhetsprogram kan installeras på datorn som gör att internettrafiken styrs direkt till Skrivning.se via en säker kanal. Detta stänger samtidigt ned möjligheten att surfa till andra sidor. Programmet aktiveras när man vill börja skriva, och stängs av när man är klar. Detta förhindrar olovlig internetåtkomst medan man genomför en skrivning.
  4. Via en USB-sticka startas ett minimalt operativsystem på datorn. Vid uppstart öppnas automatiskt webbläsare och ansluter till Skrivning.se. Detta förhindrar möjligheten att surfa till andra sidor, parkoppla med andra enheter (t.ex. telefoner), hämta eller skriva information till hårddisken eller andra flyttbara enheter. Denna säkerhetsnivå stänger effektivt alla möjligheter till fusk, men kräver lite mera administration.

Förutom säkerheten, finns det några andra fördelar med att använda Skrivning.se?

Ja, absolut! En av de främsta fördelarna är att skrivningarna automatiskt samlas in vilket innebär att inlämningsmomentet förenklas avsevärt. Flera skolor samlar idag in elevernas skrivningar på USB-minne vilket kräver en hel del manuellt arbete. När skrivningarna väl är inlämnade kan läraren både rätta och ge omdömen direkt i systemet. Därefter kan eleven ta del av rättningen och omdömet utan att läraren behöver göra något ytterligare. Förutom förenklad inlämning kan man i systemet samrätta med andra lärare samt skriva ut prov. Vi siktar på att bygga en automatisk integration med Urkund för att underlätta lärarens administrativa jobb vid plagieringskontroll. Utöver det erbjuder systemet möjlighet till rapporter och statistik vilket kan vara intressant när man har kört systemet ett tag.

Skrivning.se verkar ju jättebra! Hur kommer vi igång?

Kontakta oss personligen så kan vi hjälpa er. Till att börja med måste vi registrera Er skola och de lärare som ska ha möjlighet att använda systemet, samt eventuellt importera färdiga klasslistor. Därefter kan ni snabbt komma igång och skapa era egna skrivningar.

Hur mycket kostar det att använda Skrivning.se?

Priset för en skollicens finns på den här sidan.

Hanterar ni mitt lösenord säkert?

Ja, du behöver inte vara orolig. Skrivning.se lagrar aldrig ditt lösenord i klartext utan som en s.k. saltad hash-summa. Detta är ett slags envägskryptering som gör att man aldrig kan återfå det ursprungliga lösenordet.

Jag har problem med Säkert Läge - hur kommer jag vidare?

Vi har en separat sida för detta, här.

Hur fungerar stavnings- och grammatikkontrollen?

När man aktiverar stavnings- och grammatikkontrollen för en skrivning så kan man som elev klicka på ikonen 'ABC' för att aktivera stavnings- och grammatikkontroll-läget. I detta läge kan inte texten redigeras utan eventuella stavnings- och grammatikfel markeras med röd text. Man kan klicka på felen för att få upp en lista med förslag på rättningar. När man gått igenom sina fel och vill fortsätta redigera texten klickar man på 'ABC'-ikonen igen får att komma tillbaka till redigeringsläget.

Skrivning.se har stöd för stavnings- och grammatikkontroll på: svenska, engelska, tyska, franska, spanska och danska. Det är upp till läraren att välja om en skrivning ska ha detta stöd eller inte.

Skrivning.se använder open-source-verktyget LanguageTool  för stavnings- och grammatikkontrollen.