Funktioner i skrivning.se

Som lärare kan man...

 • ...administrera sina elevgrupper
 • ...skapa nya skrivningar
 • ...besluta om eleverna skall tillgång till rättstavning
 • ...schemalägga skrivningar
 • ...generera och skriva ut unika inloggningskoder till eleverna
 • ...övervaka elevernas aktivitet i realtid medan skrivningen genomförs
 • ...automatiskt samla in genomförda skrivningar
 • ...granska och rätta skrivningar
 • ...exportera alla skrivningar till Word
 • ...skriva ut alla skrivningar med ett knapptryck
 • ...bedöma skrivningar samt lämna tillbaka till eleverna
 • ...ta del av historiken på en skrivning för att se hur texten växer fram
 • ...lämna tillbaka rättade skrivningar en och en, eller alla på en gång
 • ...utse samrättare, dvs. andra lärare som kan hjälpa till med bedömningen
 • ...rätta anonymt, dvs. rätta skrivningar utan att se vilken elev som lämnat in förrän bedömningen är klar

Som elev kan man...

 • ...logga in med en engångskod och direkt komma åt rätt skrivning
 • ...direkt i en webbläsare genomföra en skrivning
 • ...granska och lämna in en genomförd skrivning
 • ...ta del av lärarens rättning och bedömning
 • ...logga in via säkerhetsprogrammet Säkert Läge för att göra skrivningar som kräver att man inte kommer åt Internet
 • ...starta datorn i Extra Säkert Läge, det skräddarsydda operativsystemet som gör Skrivning.se riktigt säkert.
 • ...få personlig extra skrivtid om man har rätt till det

Som lokal administratör kan man...

 • ...administrera skolans elever och lärare
 • ...administrera grupper och deras koppling till lärare
 • ...ladda upp importfiler för att snabbt få in elever, grupper och lärare i systemet
 • ...exportera skolans information, t.ex. lärare, elever, grupper och skrivningar i XML-format