Dataskyddsförordningen – nya regler vid behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft. På engelska kallas den GDPR (General Data Protection Regulation). Denna förordning med kompletterande Svensk lagstiftning, ersätter Personuppgiftslagen (PuL)

Förordningen blir en lag för EU:s medlemsländer och syftet är att skyddet för den enskilda individen skall förbättras vid behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur personuppgifter skall behandlas. Men även vilka rättigheter enskilda personer har till sina personuppgifter. Rätten att ändra sina personuppgifter och i vissa fall helt ta bort dem.

Läs mer om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida här.