Integritetspolicy

Integritetspolicy - Tentera AB

Skrivning.se ägs och drivs av Tentera AB (org nr 556930-8199). Tentera AB hanterar alla personuppgifter för de kunder och användare som använder våra tjänster och produkter.

Detta är Integitetspolicyn för Tentera AB, som är framtagen i syfte att tydliggöra Tentera AB:s inställning i integritetsfrågor och behandling av personuppgifter.

Vi värnar om våra kunders och användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson, bl a genom personuppgiftslagen (1998:204). Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

Vad är personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i lagens mening. Det innebär t.ex. att följande är att anse som personuppgifter: namn, epostadress, adress och telefonnummer.

Direkt marknadsföring

Tentera AB vare sig säljer vidare eller själv använder personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte.

Infrastruktur

Alla tjänster vi använder för att bygga skrivning.se driftas av tjänsteleverantörer i Sverige. Inga personuppgifter lämnar någonsin Sverige.

Ändring av Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras över tiden, varför vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna länk för att ta del av den gällande versionen av Integritetspolicyn.