Säkerhet

För att kunna genomföra en skrivning på en dator eller en surfplatta på ett säkert sätt så krävs det någon form av kontroll av elevernas datorer/surfplattor. Det kan till exempel ske genom blockering av internetuppkopplingen och andra resurser på elevdatorn, eller genom övervakning av elevernas aktiviteter under skrivningen.

Vi erbjuder i dagsläget nedanstående säkerhetshöjande funktioner. Ni väljer själva hur säkert det ska vara!

Grundläggande plagieringssäkerhet

När eleverna använder skrivning.se så saknas möjligheten att klistra in text. Detta gör att direkt plagiering inte är möjlig. Skyddet är alltid aktivt, även på skrivningar som inte kräver utökad säkerhet.

Provövervakning

Som lärare eller provvakt har du möjlighet att i realtid övervaka eleverna medan skrivningen genomförs. Övervakningssystemet håller i realtid reda på:

  • När eleven ansluter till eller loggar ut från skrivningen
  • När eleven har eller tappar fokus på skrivningsfönstret. Om eleven växlar till ett annat program eller annan webbläsarflik kommer detta att registreras.
  • När eleven befinner sig i helskärmsläge eller inte
  • När eleven har lämnat in sin skrivning

Som provvakt har man alltså en klar bild av vilka elever som jobbar med sin skrivning och vilka som inte gör det, och kan därmed agera direkt i situationen.

Övervakningsgränssnittet är anpassat för att passa mindre enheter som t.ex. telefoner, men går även bra att använda via dator.

"Säkert läge" med nedladdningsbart säkerhetsprogram

Säkert läge är ett skräddarsytt program för Windows och Mac som eleverna laddar ner från vår hemsida. När programmet är aktivt blockeras internettrafiken och endast webbtrafik till Skrivning.se passerar. Eleverna måste ha Säkert Läge aktivt för att kunna genomföra skrivningar som kräver utökad säkerhet.

Säkert läge passar även på att stänga ner vanliga chattklienter som t.ex. Skype, GTalk, Twitter etc. vilket gör att man även får ett grundläggande skydd mot att elever kommunicerar med varandra under provtillfället. Det är även möjligt att låta Säkert Läge stänga ner t.ex. Word och liknande skrivbordsprogram.

Här kan du läsa om hur du installerar och använder programmet för säkert läge:

Om säkert läge »

Säker uppstart av datorn

Om absolut och total säkerhet krävs så erbjuder vi en lösning där datorn startas via ett skräddarsytt Linux-baserat operativsystem. När datorn startat öppnas en webbläsare i helskärmsläge som enbart kommer åt Skrivning.se. I och med att eleven saknar möjlighet att administrera datorn eller komma åt resurser som t.ex. hårddisken eller nätverksanslutningar så är denna lösning rätt för dig som kräver maximal säkerhet.

Säker uppstart av datorn kan åstadkommas på olika sätt;

  • Uppstart via ett USB-minne (kräver att datorns bios tillåter detta)
  • Förinstallerat på elevens dator (kräver dual eller multi-boot)
  • Nätverksbootning - man startar via en nätverksuppkoppling (kräver momentant en del bandbredd)

Denna lösning kräver i regel att er IT-personal kopplas in tidigt för att vi ska kunna titta på de tekniska aspekterna i er IT-miljö.