Villkor för tjänsten

Allmänt
» Skrivning.se är en tjänst (Tjänsten) som syftar till att låta elever vid 1-1-skolor använda sina datorer vid skrivningar och prov.
» Tjänsten erbjuds av Tentera AB 556930-8199 (Förmedlaren). Förmedlaren är oberoende och fristående från Skolverket, kommuner, skolkoncerner, enskilda skolor och andra aktörer.
» Den organisation (kommun, skolkoncern eller enskild skola) - Kunden - som köper Tjänsten bekräftar sig härmed ha läst och godtagit dessa villkor.
» Tjänsten erbjuds som en prenumeration, där Kunden har rätt att nyttja tjänsten under den period som den betalda prenumerationen avser.
» Betalning sker i förskott med 30 dagars faktureringstid. Vid utebliven betalning äger Förmedlaren rätt att stoppa Kundens åtkomst till Tjänsten.
» Vid köp av Tjänsten erbjuds Kunden möjlighet att köpa kompletterande utbildningar för sin personal. Förmedlaren skall efter bästa förmåga tillgodose Kundens behov av utbildningar.
» Har Kunden inte längre behov av Tjänsten, skall detta snarast meddelas Förmedlaren.
» Ändring av villkoren för detta avtal skall meddelas Kunden senast 3 månader innan ikraftträdandet. Meddelande om villkorsändring publiceras på www.skrivning.se samt meddelas Kunden via epost till den epostadress som Kunden uppgivit.
» Kunden kan säga upp detta avtal skriftligen via epost eller vanlig postgång med en månads uppsägningstid. Förbetald prenumeration återbetalas ej.
» Förmedlaren kan säga upp detta avtal skriftligen via epost eller vanlig postgång med tre månaders uppsägningstid till den epostadress som Kunden uppgivit.
» Förmedlaren äger rätt att kontinuerligt förändra Tjänsten i förbättrande syfte vilket kan leda till att Tjänsten tillfälligt blir obrukbar. Denna typ av förbättringar skall företrädelsevis ske utanför Kundens normala verksamhetstid.
Övrigt
» Innehållet på webbplatsen och i material som upprättas av Förmedlaren är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.